بایگانی برچسب ها: میزان رضایت از زندگی دختران و پسران دانشجو

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر

موضوع پایان نامه : بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر مربوط به رشته : جامعه شناسی فرمت اجرایی : در قالب Doc تعداد صفحات : ۳۶۰ صفحه توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در دانشجویان دختر و پسر : این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی در میان ۴۵۰ نفر (۱۶۰ مرد و ۲۹۰ زن) از دانشجویان دانشگاهی می پردازد و به این منظور از پرسشنامه ای خود اجرا بهره می جوید. در ابتدا محقق به بحث نظری پیرامون این ن...

ادامه مطلب