بایگانی برچسب ها: دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

دانلود پروژه مالی حسابداری سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت ایران

دانلود پروژه مالی حسابداری سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت ایران

عنوان پروژه مالی : سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت ایران مربوط به رشته : حسابداری فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : ۶۱ صفحه توضیحی مختصر از پروژه مالی حسابداری سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت ایران : منظور از تهیه و تدوین پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد شرکت ملی نفت ایران شناخت کلیه پرداخت ها اعم از حقوق پایه، فوق العاده ها، مزایا و پاداش کارمندان ایرانی و خارجی در شرکت ملی نفت ایران می باشد. اهداف و مزایای سیستم حقوق و دست...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی

دانلود پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی

عنوان پروژه مالی : ارزش افزوده اقتصادی مربوط به رشته : حسابداری فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه توضیحی مختصر از پروژه مالی ارزش افزوده اقتصادی : ارزش افزوده اقتصادی از سوی ارایه کننده آن به عنوان یک معیار ارزیابی مهم و کارا و همبسته با ارزش بازار مطرح بوده است. تحقیقات متنوع و متعددی توسط محققان مختلف در خصوص تعیین توانایی این معیار در ارزیابی عملکرد شرکت ها و همبستگی آن با ارزش بازار صورت گرفته است. ارائه کننده ارزش افزو...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

عنوان پروژه مالی : دادرسی سازمان جهاد کشاورزی مربوط به رشته : حسابداری فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : ۱۱۶ صفحه توضیحی مختصر از پروژه مالی رشته حسابداری دادرسی سازمان جهاد کشاورزی : مطابق قانون محاسبات عمومی کشور عزیزمان ایران اولین وظیفه ای که به عهده ذیحساب یا مسوول امور مالی هر دستگاه گذاشته شده نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا انجام تکالیف وزارت امور اقت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مالی انبارداری حسابداری

دانلود پروژه مالی انبارداری حسابداری

عنوان پروژه مالی : انبارداری و انبارگردانی مربوط به رشته : حسابداری فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه توضیحی مختصر از پروژه مالی انبارداری حسابداری : انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از نگه داشتن کالا به منظور عرضه به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدتی بیشتر قابل دسترس و مصرف باشد . در اقتصاد هر کشوری انبار ها حلقه هایی از زنجیر تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف اند و نقش اتصال و واسطه ر...

ادامه مطلب