بایگانی برچسب ها: آثار سوء مصرف مواد مخدر

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر مربوط به رشته : علوم اجتماعی و روان شناسی فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : ۱۵۳ صفحه توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد مخدر : پژوهش حاضر به بررسی عوامل زیستی موثر در بروز سوء مصرف مواد مخدر پرداخته است. به همین منظور در کنار سوال اصلی مبنی بر «مقایسه تاثیر عوامل زیستی موثر در بروز رفتار سوء مصرف مواد در بین افراد معتا...

ادامه مطلب